Het telefoonnummer van de weekenddienst, district Oost is:  

06-23001154

Het telefoonnummer van de landelijke weekenddienst is:

06-20666696

De weekenddiensten zijn er alleen voor noodgevallen en bereikbaar tussen de volgende tijden: 
Vrijdag     18.30 – 20.30
Zaterdag  08.00 – 15.00
Zondag    08.00 – 14.00

Sla deze nummers  op in Uw mobiele telefoon.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Het telefoon noodnummer KNVB is:

0800-2299555

Sla dit nummer op in Uw mobiele telefoon.

Sinds maart 2013 bestaat de hulplijn voor noodgevallen. Dit is een
samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de
KNVB. Indien er na een gewelddadige handeling op of rond het veld
behoefte is aan spoedeisende hulp, is er voor leden van de KNVB een
speciaal telefoonnummer beschikbaar.
Deze hulplijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals vechtpartijen,
bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van agressie.
Doel is KNVB-leden direct bij te staan en waar mogelijk werk uit handen
te nemen. Deze hulplijn is bereikbaar via 0800-2299555. Een
melding wordt direct doorgegeven aan de politie en de KNVB. Indien
noodzakelijk gaat de politie direct ter plaatse om de orde te
herstellen en eventueel aangiften op te nemen. Zo nodig wordt
Slachtofferhulp ingeschakeld. De KNVB neemt direct contact op met de
melder om het verhaal aan te horen. Wanneer daar behoefte aan is denkt
de voetbalbond met de (assistent-)scheidsrechter mee over mogelijke
vervolgstappen.